Уважаеми клиенти и партньори,

С настъпването на топлите месеци започва и времето за ремонти и подобрения по жилищните сгради. Представяме Ви Подпокривно дифузионно, трипластово фолио DECOREX за защита на покрива от проникване на вода, сняг и вятър. Полагането на дифузионна мембрана DECOREX защитава покрива от навлизане на влага и същевременно отвежда излишните водни пари от подпокривната конструкция. Подпокривното фолио DECOREX запазва енергията и подобрява изолационните свойства на покрива. Водонепропускливото и паропропускливото свойство на дишащата мембрана DECOREX формира ефективното избягване на негативните въздействия от температурните разлики между вътрешността и външната страна на покривната конструкция – липсва конденз. Поставянето на пропускливата мембрана DECOREX е лесно. Полага се върху дъсчената обвивка на покривната конструкция. Мембраната се разстила по дължина на покривната конструкция, като всеки следващ пласт се застъпва минимум 10 см. според наклона на покрива.

Подпокривната дифузионна мембрана DECOREX подобрява водоотблъскващите свойства на покривната конструкцията.

Положена дифузоинна мембрана DECOREX защитава покрива от навлизане на влага и същевременно отвежда излишните водни пари от подпокривната конструкция.

  • ширина 1,5 м, дължина 50 м;
  • отлична пароизолция, предпазва образуването на конденз;
  • водонепропускливо