МЕНЮ
Кошница

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работниците необходимите лични предпазни средства. Нашите ЛПС отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасността и опазването на здравето на работещите. Към ЛПС се отнасят различни по вид маски, лицеви щитове, очила, каски, шумозаглушители (антифони), ръкавици, защитни колани, обувки и др.