МЕНЮ
Кошница

Кариери

 

 

КАРИЕРИ

Валерий СиМ Груп АД е един от лидерите на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи. Да представя продукцията им на Валерий СиМ Груп АД се доверяват производители от Австрия, Германия, Франция, Италия, Русия, Украйна, Полша, Великобритания, Турция, Индия, Китай.

Валерий СиМ Груп АД предлага следните свободни позиции за работа

"Валерий С&М Груп"АД е сред лидерите на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи. Развитието и оптимизацията на търговския екип в гр.Варна предвижда включването на амбициозен и мотивиран КАСИЕР в Мострена зала.
Подходящият за нас кандидат е отговорна, позитивна и комуникативна личност. Желание за работа в динамична среда и търговска опитност е част от профила на търсения служител.

ОПИСАНИЕ на позицията:

- Извършва текуща обработка на първични фирмени счетоводни документи, фактуриране и др.;
- Извършва касови операции;
- Извършва персонални плащания, свързани с командировъчни, офис дейности и проекти;
- Класифицира документи и изготвя периодични справки;
- Стриктно спазва финансовата дисциплина и корпоративните стандарти в отдел "Финанси".

ИЗИСКВАНИЯ:

- Подходящо образование;
- Отлична компютърна грамотност;
- Професионална опитност, придобита на подобна позиция /ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ!/
- Аналитичност, концентрираност и внимание към детайлите;
- Умения за работа в екип;
- Прецизност, точност и желание за работа в динамична среда.


Ако обявата представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете подробна автобиография, придружена от актуална снимка.

Данните, които кандидатите предоставят са лични по смисъла на ЗЗЛД, подлежат на специален режим на съхранение и обработка, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Валерий С&М Груп АД е сред лидерите на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи. За попълване на екипа в гр.Пловдив търсим Координатор дейности- онлайн поръчки, куриери. Дейността е организационна, но обхваща и работа с пари и документи.

Описание:

- Изготвя документи при осъществяване продажби на място.

- Координира доставките, изготвя придружаващи превозни документи.

- Осъществява комуникация с куриерски фирми и изготвя документи към тях.

- Изготвя и отчита фактури, протоколи, маршрутни листове, командировъчни, справки и др. отчетни документи

Изисквания:

- Много добра компютърна грамотност;

- Опит на подобна позиция осигурява сериозно предимство;

- Комуникативност, гъвкавост и аналитично мислене;

- Прецизност и желание за работа в екип.

Ако обявата представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете подробна автобиография.

Данните, които кандидатите предоставят са лични по смисъла на ЗЗЛД, подлежат на специален режим на съхранение и обработка, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

За интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

"Валерий С&М Груп"АД е сред лидерите на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи. Развитието и оптимизацията на екипа в Централен офис-София предвижда включването на амбициозен и креативен служител на позиция Администратор на уеб сайт .
Подходящият за нас кандидат е отговорна, позитивна и комуникативна личност. Желание за работа в динамична среда и опитност в сферата на уеб администрирането е част от профила на търсения служител.

Отговорности:
- Работа със Система за управление на съдържанието /CMS/- създава и управлява съдържанието на фирмения уеб сайт, базиран на ОpenСart
- Идентифициране на нуждата от доработки в уеб сайта с цел подобряване на потребителското изживяване
- Познания по SEO-оптимизация
- Постоянна комуникация с фирмата разработчик на уеб сайта, входиране и контрол над изпълнението на доработките.
- Участие в стратегията и целите на уеб сайта
- Наблюдение и анализиране на добри практики в индустрията, конкурентни сайтове и онлайн магазини
- Създаване на съдържание за блог и социални мрежи
- Комуникация с другите звена на фирмата

Изисквания:
- Подходящо образование
- Много добра езикова култура
- Умения за поддръжка на сайт със CMS /система за управление на съдържанието/
- Много добра компютърна грамотност / MS office, Adobe Photoshop, Google Analytics/
- Владеене на английски език- ниво В1 поне
- Креативност и иновативно мислене
- Опит на ERP система е полезен
- Отношение към детайлите, организираност, точност, спазване на срокове
- Умение за работа в екип

Ние Ви предлагаме постоянна работа в млад и динамичен екип, в успешна среда и просперираща компания.

Ако обявата представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете на посочения e-mail адрес:
1.Автобиография, придружена от актуална снимка;
2.Презентационни материали /портфолио/-пример за Вашата творческа практика.

Данните, които кандидатите предоставят са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Всички кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Позицията се свързва с разработване на цялостни графични концепции за дигиталното и офлайн пространство, дизайн и предпечат на различни рекламни материали.

Изисквания:
- Отлично боравене с Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, MS Office;
- Креативност и иновативно мислене.
- Опит на подобна позиция;
- Отношение към детайлите;
- Oрганизираност, точност, спазване на срокове;
- Умение за работа в екип.

Ако обявата представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете:
1.Автобиография, придружена от актуална снимка;
2.ПОРТФОЛИО

Данните, които кандидатите предоставят са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита съгласно Общия регламент на ЕС за защита на личните данни.

За интервю ще бъдат поканени само одобрените кандидати.

E-mail: humanres@valerii.com

Тел.: 02/942 34 09; 0876 41 90 10