МЕНЮ
Кошница

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Кариери

 

 

КАРИЕРИ

Валерий СиМ Груп АД е един от лидерите на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи. Да представя продукцията им на Валерий СиМ Груп АД се доверяват производители от Австрия, Германия, Франция, Италия, Русия, Украйна, Полша, Великобритания, Турция, Индия, Китай.

Валерий СиМ Груп АД предлага следните свободни позиции за работа

"Валерий С&М Груп"АД е сред лидерите на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи. Развитието на търговския екип в Централен офис-София предвижда включването на амбициозен служител на позиция KEY ACCOUNT MANAGER. Нагласа за работа в динамична среда, желание за професионално развитие, позитивно отношение към иновации, отговорност за постигането на добри резултати–това е част от профила на търсения служител.

ОТ ТЕБ ЩЕ ОЧАКВАМЕ:

· да таргетираш проактивно и развиваш устойчиви професионални взаимоотношения с нови и настоящи клиенти;
· да консултираш потенциални клиенти и съгласуваш с продуктовите мениджъри най-добрите решения за конкретен клиент;
· да продаваш, но и да следваш процесите- защото само така може да си максимално успешен;
· да поддържаш висока търговска активност;
· да подготвяш планове и бизнес профили- защото пазарът е динамичен и искаме клиентите ни да останат при нас;
· да взимаш активно участие в различни обучителни процеси свързани с развитието на твоите ангажименти;
· да задаваш правилните въпроси- защото знаеш как да откриваш специфичните нужди на корпоративните клиенти;

УМЕНИЯТА, КОИТО СА ТИ НУЖНИ, СА:

· добри комуникативни и търговски умения;
· отлични презентационни умения и желание за кариерно развитие в сферата на продажбите;
· вътрешна мотивация за постигане на резултати;
· добро владеене на MS Office (Excel, Word, Powerpoint);
· търговски опит в продажби (мин. 2 години);
· търговски опит в релевантна индустрия ще се счита за предимство;
· английски език (ниво B1) ще се счита за предимство;

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ:

· Приятелска и мотивираща работна среда;
· Възможност за работа в динамичен, разрастващ се екип;
· Място, където можете да научите и получите много;
· Мотивиращо стартово работно възнаграждение и допълнително бонусиране в съответствие с представянето;
· Великолепен шанс за професионално израстване и изграждане на кариера в голяма компания с утвърдени корпоративни стандарти.

Ако обявата представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете СV, придружено от актуална снимка.

Данните, които кандидатите предоставят са лични по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и ЗЗЛД. Подлежат на специален режим на защита и съхранение.

Всички кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

"Валерий С&М Груп"АД е сред лидерите на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи. Развитието на търговския екип в Централен офис-София предвижда включването на амбициозен служител на позиция ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР. Нагласа за работа в динамична среда, желание за професионално развитие, позитивно отношение към иновации, отговорност за постигането на добри резултати–това е част от профила на търсения служител.


ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

- Предлага и разработва маркетингова стратегия и план за развитие на продуктовите групи.
- Изготвя справки, анализи и препоръки за оптимизиране пазарното присъствие на поверената му група стоки.
- Познава конкурентните фирми и продукти. Прави сравнителен анализ на конкурентната пазарна среда.
- Проучва потенциалната пазарна ниша на продуктовите групи, за които отговаря, предлага разширяване на асортимена и подпомага реализирането на целите за продажба.
- Подпомага организирането и активно участва в провеждането на презентации пред клиентите.
-Дава предложения и участва в подготовката на рекламни стратегии и визии на продукти за всяка от кампаниите в плана за реклама на Бранд мениджъра.
- Проследява ефективността от търговски, промоционални и рекламни кампании.
- Следи и контролира за подходящото позициониране на продуктите от търговските представители във всички обекти в България.

ИЗИСКВАНИЯ:

- Подходящо образование
- Отлични компютърни умения- Excel, Word, PowerPoint, ERP
- Аналитичност, иновативна нагласа
- Комукативност, инициативност и професионална отговорност
- Владеене задължително на английски език- ниво В1, В2
- Шофьорска книжка /активен шофьор/
- ПРЕДИШЕН ОПИТ НА ПОДОБНА ПОЗИЦИЯ- минимум 2 години

Ако обявата представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете СV, придружено от актуална снимка.

Данните, които кандидатите предоставят са лични по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и ЗЗЛД. Подлежат на специален режим на защита и съхранение.

Всички кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

"Валерий С&М Груп"АД е един от лидерите на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи. В продължение на три десетилетия Валерий СиМ Груп АД успешно развива свои търговски марки, чийто продукти са сред най-търсените на българския пазар - PREMIUM, PREMIUMHD, DECOREX, DECOREXHD. В качеството си на изключителен представител за България, Валерий СиМ Груп АД има честта да дистрибутира едни от най-активно продаваните марки, наложили се на световния пазар, благодарение на високото качество на своите продукти – AKFIX, RTRMAX, YAPARLAR, BONDIT, CETA-FORM, HERLY, KLAUS.

Развитието и оптимизацията на търговския екип в гр.София предвижда включването на амбициозен и мотивиран търговец.
Подходящият за нас кандидат е отговорна, позитивна и комуникативна личност.
Желание за работа в динамична среда и търговска опитност е част от профила на търсения служител.

ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА:

- Активна комуникация и професионално обгрижване на клиентите на компанията;
- Активност при проучване на потенциални нови клиенти;
- Приемане на заявки и проследяване изпълнението им до крайните клиенти;
- Подготовка на продажбени стратегии към клиентите;
- Проследяване състоянието на пазара;
- Презентиране на продуктовите групи от асортиментния каталог на компанията;


ИЗИСКВАНИЯ:

- Много добра компютърна грамотност;
- Търговски опит, умение за водене на преговори;
- Комуникативност, отговорност и лоялност;
- Умение за работа в екип;
- Шофьорска книжка, активен шофьор.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

- Работа в енергичен екип;
- Добро възнаграждение (справедливо и мотивиращо, съобразено с постигнатите резултати);
- Отлични условия на труд;
- Въвеждащо обучение;

Ако това предложение е подходящо за Вас и отговаряте на посочените условия, изпратете своята автобиография!

Моля, изпращайте актуално СV със снимка.

Всички предоставени документи са под защита на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС и ЗЗЛД и ще бъдат разгледани в условията на конфиденциалност.

За интервю ще бъдат поканени само кандидати, които са одобрени по документи.

"Валерий С&М Груп"АД е един от лидерите на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи. В продължение на три десетилетия Валерий СиМ Груп АД успешно развива свои търговски марки, чийто продукти са сред най-търсените на българския пазар - PREMIUM, PREMIUMHD, DECOREX, DECOREXHD. В качеството си на изключителен представител за България, Валерий СиМ Груп АД има честта да дистрибутира едни от най-активно продаваните марки, наложили се на световния пазар, благодарение на високото качество на своите продукти – AKFIX, RTRMAX, YAPARLAR, BONDIT, CETA-FORM, HERLY, KLAUS.
За складовата ни база в гр.София търсим енергични и отговорни служители за работа в склад.


ОТГОВОРНОСТИ:

Участва във всички складови процеси: товаро-разтоварна дейност, прием и подреждане на стоки, комплектоване и пакетиране на стоки за доставка към клиенти. Работи в екип и има отговорно отношение към изпълнение на професионалните задължения.


ИЗИСКВАНИЯ:

- Минимум средно образование;
- Опит при работа със сканиращи мобилни устройства е предимство;
- Удостоверение и опит с управление на вътрешно-складова техника - електрокари, мотокари, високо повдигачи ще се счита за предимство;
- Енергичност и добър ресурс за работа под напрежение;
- Умения за работа в екип;
- Прецизност, лоялност и коректност;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

- Работа в енергичен екип;
- Добро възнаграждение (справедливо и мотивиращо, съобразено с постигнатите резултати);
- отлични условия на труд;
- въвеждащо обучение;
- работно време от 8:00 до 17:00;
- петдневна работна седмица;

Ако това предложение е подходящо за Вас и отговаряте на посочените условия, изпратете своята автобиография!

Моля, изпращайте актуално СV със снимка.
Всички предоставени документи са под защита на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС и ЗЗЛД и ще бъдат разгледани в условията на конфиденциалност.
За интервю ще бъдат поканени само кандидати, които са одобрени по документи.

"Валерий С&М Груп"АД е един от лидерите на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи. В продължение на три десетилетия Валерий СиМ Груп АД успешно развива свои търговски марки, чийто продукти са сред най-търсените на българския пазар - PREMIUM, PREMIUMHD, DECOREX, DECOREXHD. В качеството си на изключителен представител за България, Валерий СиМ Груп АД има честта да дистрибутира едни от най-активно продаваните марки, наложили се на световния пазар, благодарение на високото качество на своите продукти – AKFIX, RTRMAX, YAPARLAR, BONDIT, CETA-FORM, HERLY, KLAUS.
За складова база в София Военна рампа - търсим ШОФЬОР за доставка на стоки към клиенти.

ОТГОВОРНОСТИ:

Разнос на стока по търговки обекти в различни области. Участие в товаренето и разтоварването на стоката за разнос. Работа с документи и пари. Работа в екип и отговорно отношение към изпълнение на професионалните задължения.


ИЗИСКВАНИЯ:

- Шофьорска книжка, КАТЕГОРИЯ "B", КАТЕГОРИЯ "С" е предимство
- Опитност, свързана с доставка на стоки до клиенти;
- Техническа грамотност и сръчност;
- Умения за работа в екип и желание за работа в динамична среда;
- Чувство за отговорност, коректност и лоялност.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

- Работа в енергичен екип;
- Добро възнаграждение (справедливо и мотивиращо, съобразено с постигнатите резултати);
- отлични условия на труд;
- въвеждащо обучение;

Ако това предложение е подходящо за Вас и отговаряте на посочените условия, изпратете своята автобиография!

Моля, изпращайте актуално СV със снимка.
Всички предоставени документи са под защита на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС и ЗЗЛД и ще бъдат разгледани в условията на конфиденциалност.
За интервю ще бъдат поканени само кандидати, които са одобрени по документи.

Във връзка с разширение на южната логистичната база на Валерий СиМ Груп АД търсим отговорни служители за позицията СКЛАДОВ РАБОТНИК.

ПРЕДЛАГАМЕ ОТЛИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, МНОГО ДОБРО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И СЛУЖЕБЕН ПРЕВОЗ ДО РАБОТНОТО МЯСТО!

ОТГОВОРНОСТИ:

Участва във всички складови процеси: товаро-разтоварна дейност, прием и подреждане на стоки, комплектоване, проверка и пакетиране на стоки за доставка към клиенти.

ИЗИСКВАНИЯ:

- Минимум средно образование;
- Умение за работа с вътрешно-складова техника;
- Опит при работа с мобилни устройства /баркод четец/ е предимство;
- Енергичност и добър ресурс за работа под напрежение;
- Умения за работа в екип;
- Прецизност, лоялност и коректност.

МОЛЯ, ПРЕДИ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ, СЪОБРАЗЕТЕ СЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОЗИЦИЯТА!

Очакваме Ваше актуално СV, със снимка.
Всички предоставени документи са под защита на Общия регламент за защита на личните данни и ЗЗЛД и ще бъдат разгледани в условията на конфиденциалност.
За интервю ще бъдат поканени само кандидати, които са одобрени по документи.

"Валерий С&М Груп"АД е един от лидерите на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи. В продължение на три десетилетия Валерий СиМ Груп АД успешно развива свои търговски марки, чийто продукти са сред най-търсените на българския пазар - PREMIUM, PREMIUMHD, DECOREX, DECOREXHD. В качеството си на изключителен представител за България, Валерий СиМ Груп АД има честта да дистрибутира едни от най-активно продаваните марки, наложили се на световния пазар, благодарение на високото качество на своите продукти – AKFIX, RTRMAX, YAPARLAR, BONDIT, CETA-FORM, HERLY, KLAUS.
За складовата ни база в гр.Пловдив търсим енергични и отговорни служители за позицията Складов работник.

ОТГОВОРНОСТИ:

Участва във всички складови процеси: товаро-разтоварна дейност, прием и подреждане на стоки, комплектоване и пакетиране на стоки за доставка към клиенти. Работи в екип и има отговорно отношение към изпълнение на професионалните задължения.


ИЗИСКВАНИЯ:

- Минимум средно образование;
- Опит при работа със сканиращи мобилни устройства е предимство;
- Енергичност и добър ресурс за работа под напрежение;
- Умения за работа в екип;
- Прецизност, лоялност и коректност;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

- Работа в енергичен екип;
- Добро възнаграждение стартова нетна заплата 1400 лв. до 2000 лв след шестия
месец при постигнати високи резултати (справедливо и мотивиращо, съобразено с
постигнатите резултати);
- бонус система след втория месец;
- отлични условия на труд;
- въвеждащо обучение;
- организиран транспорт;
- пет дневна работна седмица ( 8:00 - 17:00 );
- почивни дни събота,неделя и всички официални празници;


Ако това предложение е подходящо за Вас и отговаряте на посочените условия, изпратете своята автобиография!

Моля, изпращайте актуално СV със снимка.
Всички предоставени документи са под защита на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС и ЗЗЛД и ще бъдат разгледани в условията на конфиденциалност.
За интервю ще бъдат поканени само кандидати, които са одобрени по документи.

"Валерий С&М Груп"АД е един от лидерите на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи. В продължение на три десетилетия Валерий СиМ Груп АД успешно развива свои търговски марки, чийто продукти са сред най-търсените на българския пазар - PREMIUM, PREMIUMHD, DECOREX, DECOREXHD. В качеството си на изключителен представител за България, Валерий СиМ Груп АД има честта да дистрибутира едни от най-активно продаваните марки, наложили се на световния пазар, благодарение на високото качество на своите продукти – AKFIX, RTRMAX, YAPARLAR, BONDIT, CETA-FORM, HERLY, KLAUS.
За складовата ни база в гр.Пловдив търсим енергичен и отговорен служител за позицията Сервизен техник.

Основни отговорности:

• Ремонт и поддръжка на машини доставени за ремонт.
• Продажба на резервни части и консумативи..

Изисквания:

• Техническо образование (механика, електроника, електротехника);
• Владеене на Английски език. (средно ниво)
• Опит в сервизната дейност
• Умения за работа с машини и ел.инструменти
• Динамична и отговорна личност;
• Способност за работа в екип;
• Добри комуникативни умения, отговорност и желание за професионално усъвършенстване;
• Добра компютърна грамотност: MS Office;Какво Ви предлагаме:

• Възможност за професионално развитие;
• Предизвикателна и интересна работа;
• Работа в екип от професионалисти, готови да споделят знания и добри практики
• Атрактивно възнаграждение, обвързано със знанията и възможностите;

"Валерий С&М Груп"АД е един от лидерите на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи. В продължение на три десетилетия Валерий СиМ Груп АД успешно развива свои търговски марки, чийто продукти са сред най-търсените на българския пазар - PREMIUM, PREMIUMHD, DECOREX, DECOREXHD. В качеството си на изключителен представител за България, Валерий СиМ Груп АД има честта да дистрибутира едни от най-активно продаваните марки, наложили се на световния пазар, благодарение на високото качество на своите продукти – AKFIX, RTRMAX, YAPARLAR, BONDIT, CETA-FORM, HERLY, KLAUS.
За складова база в Търговско-логистичен център - Варна търсим ШОФЬОР за доставка на стоки към клиенти.

ОТГОВОРНОСТИ:

Разнос на стока по търговки обекти в различни области - с бус или камион. Веднъж седмично командировка с една нощувка /хотел/. Участие в товаренето и разтоварването на стоката за разнос. Работа с документи и пари. Работа в екип и отговорно отношение към изпълнение на професионалните задължения.


ИЗИСКВАНИЯ:

- Шофьорска книжка, КАТЕГОРИЯ "С"
- Опитност, свързана с доставка на стоки до клиенти;
- Квалификационна карта на водача /Удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на товари/, съгласно Наредба №41 на Министерството на транспорта.
- Психологическа годност;
- Техническа грамотност и сръчност;
- Умения за работа в екип и желание за работа в динамична среда;
- Чувство за отговорност, коректност и лоялност.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

- Работа в енергичен екип;
- Добро възнаграждение (справедливо и мотивиращо, съобразено с постигнатите резултати);
- отлични условия на труд;
- въвеждащо обучение;

Ако това предложение е подходящо за Вас и отговаряте на посочените условия, изпратете своята автобиография!

Моля, изпращайте актуално СV със снимка.
Всички предоставени документи са под защита на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС и ЗЗЛД и ще бъдат разгледани в условията на конфиденциалност.
За интервю ще бъдат поканени само кандидати, които са одобрени по документи.

"Валерий С&М Груп"АД е сред лидерите на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи. Развитието и оптимизацията на търговския екип в гр.Варна предвижда включването на амбициозен и мотивиран СТАЦИОНАРЕН ТЪРГОВЕЦ в Мострена зала.
Подходящият за нас кандидат е отговорна, позитивна и комуникативна личност. Желание за работа в динамична среда и търговска опитност е част от профила на търсения служител.

Описание на позицията:
- Работи в екип с търговски представител;
- Активна комуникация и професионално обгрижване на клиентите на компанията /отговор на въпроси от клиенти, касаещи продуктовото портфолио, търговски детайли при поръчка, доставката на заявените стоки, сервизни условия, своевременно информиране за актуални новости в асортимента, промоции, акции, обратна връзка по въпроси, свързани с търговския процес;
- Приемане на заявки, изписване и проследяване изпълнението им до крайните клиенти;
- Стриктно спазване на корпоративната търговска политика.

МОЛЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПРАТИТЕ ВАШИТЕ ДОКУМЕНТИ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОБЯВЕНАТА ПОЗИЦИЯ!

Изисквания:
- Много добра компютърна грамотност;
- Търговски опит, презентативни умения;
- Комуникативност, гъвкаво и аналитично мислене;
- Прецизност и бързина в изписване на заявените от клиента стоки;
- Умение за работа в екип;
- Шофьорска книжка;
- Възможност за предоставяне на препоръки от предишен работодател.


Ако обявата представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете подробна автобиография, придружена от актуална снимка.

Предоставените документи са под защита на Общия Регламент на ЕС за защита на личните данни и подлежат на специален режим при разглеждане и съхранение.

"Валерий С&М Груп"АД е един от лидерите на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи. В продължение на три десетилетия Валерий СиМ Груп АД успешно развива свои търговски марки, чийто продукти са сред най-търсените на българския пазар - PREMIUM, PREMIUMHD, DECOREX, DECOREXHD. В качеството си на изключителен представител за България, Валерий СиМ Груп АД има честта да дистрибутира едни от най-активно продаваните марки, наложили се на световния пазар, благодарение на високото качество на своите продукти – AKFIX, RTRMAX, YAPARLAR, BONDIT, CETA-FORM, HERLY, KLAUS.
За складовата ни база в гр.Варна търсим енергични и отговорни служители за позицията Складов работник.

ОТГОВОРНОСТИ:

Участва във всички складови процеси: товаро-разтоварна дейност, прием и подреждане на стоки, комплектоване и пакетиране на стоки за доставка към клиенти. Работи в екип и има отговорно отношение към изпълнение на професионалните задължения.


ИЗИСКВАНИЯ:

- Минимум средно образование;
- Опит при работа със сканиращи мобилни устройства е предимство;
- Удостоверение и опит с управление на вътрешно-складова техника - електрокари, мотокари, високо повдигачи ще се счита за предимство;
- Енергичност и добър ресурс за работа под напрежение;
- Умения за работа в екип;
- Прецизност, лоялност и коректност;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

- Работа в енергичен екип;
- Добро възнаграждение (справедливо и мотивиращо, съобразено с постигнатите резултати);
- отлични условия на труд;
- въвеждащо обучение;

Ако това предложение е подходящо за Вас и отговаряте на посочените условия, изпратете своята автобиография!

Моля, изпращайте актуално СV със снимка.
Всички предоставени документи са под защита на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС и ЗЗЛД и ще бъдат разгледани в условията на конфиденциалност.
За интервю ще бъдат поканени само кандидати, които са одобрени по документи.

    Какъв по-добър начин да започнеш кариерата си, освен с практически опит чрез стажантската програма на Валерий СиМ Груп АД. 

Целта ни е да получиш цялостен поглед върху нашата работа и да усетиш ценностите и корпоративната ни култура. Това дава възможност да оформиш бъдещето си с нас, още от самото начало.

Ще имаш възможност да работиш в различни отдели, като един от нашите мениджъри ще бъде твой наставник по време на стажа . 

Работейки заедно по съвместен проект, ще имаш възможност да дадеш своя принос и да развиеш уменията си, като в професионален, така и в личен план, ще изградиш ценни контакти в рамките на компанията още от първия ден.

Търсиш ли предизвикателство

Ако е така, значи си попаднал на правилното място. Излез от зоната си на комфорт и ела при нас. Ние ще ти дадем възможност  да придобиеш ценен опит в различни отдели на компанията. 

Това ще ти помогне да се изградиш професионално в сфера от доказани специалисти и да заемеш своята роля в избраната от теб област. Няма по-добър начин да получиш летящ старт. 

Ти търсиш предизвикателствоНие търсим Теб!

Валерий СиМ Груп АД разчита на екип от мотивирани служители, с иновативно мислене и желание за кариерно развитие.

Ако ти си:

  • скоро завършил или в процес на обучение
  • имаш енергия за придобиване на практически знания
  • имаш желание за усъвършенставане в динамична работна среда
  • желаеш да се присъединиш към екипа ни 

Можеш да кандидатстваш за нашата стажантска програма.

Разкажи ни за професионалните области, които те вълнуват, опиши позицията за която кандидатстваш. Направи го ясно. Бъде креативен. Увери се, че си включил цялата необходима информация. Първото впечатление е важно, затова ако си се представил добре, можеш да получиш покана да присъстваш на индивидуален процес на подбор. 

Очакваме твоята кандидатура на e-mail: humanres@valerii.com

E-mail: info@valerii.com

Тел.: 02/942 34 09; 0876 41 90 10