МЕНЮ
Кошница

Кариери

 

 

КАРИЕРИ

Валерий СиМ Груп АД е един от лидерите на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи. Да представя продукцията им на Валерий СиМ Груп АД се доверяват производители от Австрия, Германия, Франция, Италия, Русия, Украйна, Полша, Великобритания, Турция, Индия, Китай.

Валерий СиМ Груп АД предлага следните свободни позиции за работа

"Валерий С&М Груп"АД е сред лидерите на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи. Развитието и оптимизацията на търговския екип в гр.Варна предвижда включването на амбициозен и мотивиран СТАЦИОНАРЕН ТЪРГОВЕЦ в Мострена зала.
Подходящият за нас кандидат е отговорна, позитивна и комуникативна личност. Желание за работа в динамична среда и търговска опитност е част от профила на търсения служител.

Описание на позицията:
- Работи в екип с търговски представител;
- Активна комуникация и професионално обгрижване на клиентите на компанията /отговор на въпроси от клиенти, касаещи продуктовото портфолио, търговски детайли при поръчка, доставката на заявените стоки, сервизни условия, своевременно информиране за актуални новости в асортимента, промоции, акции, обратна връзка по въпроси, свързани с търговския процес;
- Приемане на заявки, изписване и проследяване изпълнението им до крайните клиенти;
- Стриктно спазване на корпоративната търговска политика.

МОЛЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПРАТИТЕ ВАШИТЕ ДОКУМЕНТИ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОБЯВЕНАТА ПОЗИЦИЯ!

Изисквания:
- Много добра компютърна грамотност;
- Търговски опит, презентативни умения;
- Комуникативност, гъвкаво и аналитично мислене;
- Прецизност и бързина в изписване на заявените от клиента стоки;
- Умение за работа в екип;
- Шофьорска книжка;
- Възможност за предоставяне на препоръки от предишен работодател.


Ако обявата представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете подробна автобиография, придружена от актуална снимка.

Предоставените документи са под защита на Общия Регламент на ЕС за защита на личните данни и подлежат на специален режим при разглеждане и съхранение.

"Валерий С&М Груп"АД е един от лидерите на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи. В продължение на три десетилетия Валерий СиМ Груп АД успешно развива свои търговски марки, чийто продукти са сред най-търсените на българския пазар - PREMIUM, PREMIUMHD, DECOREX, DECOREXHD. В качеството си на изключителен представител за България, Валерий СиМ Груп АД има честта да дистрибутира едни от най-активно продаваните марки, наложили се на световния пазар, благодарение на високото качество на своите продукти – AKFIX, RTRMAX, YAPARLAR, BONDIT, CETA-FORM, HERLY, KLAUS.

Развитието и оптимизацията на търговския екип в гр.София предвижда включването на амбициозен и мотивиран търговец.
Подходящият за нас кандидат е отговорна, позитивна и комуникативна личност.
Желание за работа в динамична среда и търговска опитност е част от профила на търсения служител.

ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА:

- Активна комуникация и професионално обгрижване на клиентите на компанията;
- Активност при проучване на потенциални нови клиенти;
- Приемане на заявки и проследяване изпълнението им до крайните клиенти;
- Подготовка на продажбени стратегии към клиентите;
- Проследяване състоянието на пазара;
- Презентиране на продуктовите групи от асортиментния каталог на компанията;


ИЗИСКВАНИЯ:

- Много добра компютърна грамотност;
- Търговски опит, умение за водене на преговори;
- Комуникативност, отговорност и лоялност;
- Умение за работа в екип;
- Шофьорска книжка, активен шофьор.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

- Работа в енергичен екип;
- Добро възнаграждение (справедливо и мотивиращо, съобразено с постигнатите резултати);
- Отлични условия на труд;
- Въвеждащо обучение;

Ако това предложение е подходящо за Вас и отговаряте на посочените условия, изпратете своята автобиография!

Моля, изпращайте актуално СV със снимка.

Всички предоставени документи са под защита на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС и ЗЗЛД и ще бъдат разгледани в условията на конфиденциалност.

За интервю ще бъдат поканени само кандидати, които са одобрени по документи.

"Валерий С&М Груп"АД е един от лидерите на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи. В продължение на три десетилетия Валерий СиМ Груп АД успешно развива свои търговски марки, чийто продукти са сред най-търсените на българския пазар - PREMIUM, PREMIUMHD, DECOREX, DECOREXHD. В качеството си на изключителен представител за България, Валерий СиМ Груп АД има честта да дистрибутира едни от най-активно продаваните марки, наложили се на световния пазар, благодарение на високото качество на своите продукти – AKFIX, RTRMAX, YAPARLAR, BONDIT, CETA-FORM, HERLY, KLAUS.

Развитието и оптимизацията на търговския екип в ТЛЦ-Плевен предвижда включването на амбициозен и мотивиран търговец.
Подходящият за нас кандидат е отговорна, позитивна и комуникативна личност.
Желание за работа в динамична среда и търговска опитност е част от профила на търсения служител.

ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА:

- Активна комуникация и професионално обгрижване на клиентите на компанията;
- Активност при проучване на потенциални нови клиенти;
- Приемане на заявки и проследяване изпълнението им до крайните клиенти;
- Подготовка на продажбени стратегии към клиентите;
- Проследяване състоянието на пазара;
- Презентиране на продуктовите групи от асортиментния каталог на компанията;


ИЗИСКВАНИЯ:

- Много добра компютърна грамотност;
- Търговски опит, умение за водене на преговори;
- Комуникативност, отговорност и лоялност;
- Умение за работа в екип;
- Шофьорска книжка, активен шофьор.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

- Работа в енергичен екип;
- Добро възнаграждение (справедливо и мотивиращо, съобразено с постигнатите резултати);
- Отлични условия на труд;
- Въвеждащо обучение;

Ако това предложение е подходящо за Вас и отговаряте на посочените условия, изпратете своята автобиография!

Моля, изпращайте актуално СV със снимка.

Всички предоставени документи са под защита на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС и ЗЗЛД и ще бъдат разгледани в условията на конфиденциалност.

За интервю ще бъдат поканени само кандидати, които са одобрени по документи.

"Валерий С&М Груп"АД е един от лидерите на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи. В продължение на три десетилетия Валерий СиМ Груп АД успешно развива свои търговски марки, чийто продукти са сред най-търсените на българския пазар - PREMIUM, PREMIUMHD, DECOREX, DECOREXHD. В качеството си на изключителен представител за България, Валерий СиМ Груп АД има честта да дистрибутира едни от най-активно продаваните марки, наложили се на световния пазар, благодарение на високото качество на своите продукти – AKFIX, RTRMAX, YAPARLAR, BONDIT, CETA-FORM, HERLY, KLAUS.

Чрез настоящата обява търсим Търговец за отдел Онлайн търговия.

Очакваме кандидати с отговорна и позитивна нагласа за работа. Желание за работа в динамична среда, комуникативност и търговска опитност е част от профила на търсените служители.

ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА:

- Активна комуникация с клиентите на компанията /по телефон, мейл, социални канали/

- Много добро познаване на продуктовия каталог;

- Приемане на заявки и проследяване изпълнението им;

- Бързина и прецизност при обработване на онлайн поръчките;

- Стриктно и в срок оформяне на фирмената документация;

- Участие в подготовката на продажбени стратегии за по-висока удовлетвореност на клиентите;

- Безупречно отношение към клиентите в хода на комуникацията с тях;

- Създава, редактира и публикува съдържание за продукти и услуги на компанията в онлайн магазина;

- Следи развитието на социалните мрежи, онлайн поведението на клиентите, тенденции и добри търговски онлайн практики.

ИЗИСКВАНИЯ:

- Много добра компютърна грамотност/MS Office, Power Point, ERP, Facebook/;

- Търговски опит;

- Умение за презентиране на продукти;

- Комуникативност, гъвкавост и аналитично мислене;

- Отговорност и лоялност;

- Умение за работа в екип;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

- Работа в енергичен екип;

- Добро възнаграждение (мотивиращо, съобразено с постигнатите резултати);

- Отлични условия на труд;

- Въвеждащо обучение;

Ако това предложение е подходящо за Вас и отговаряте на посочените условия, изпратете своята автобиография!

Моля, изпращайте актуално СV със снимка.

Всички предоставени документи са под защита на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС и ЗЗЛД и ще бъдат разгледани в условията на конфиденциалност.

За интервю ще бъдат поканени само кандидати, които са одобрени по документи.

"Валерий С&М Груп"АД е сред лидерите на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи. Развитието на търговския екип в Централен офис-София предвижда включването на амбициозен служител на позиция KEY ACCOUNT MANAGER. Нагласа за работа в динамична среда, желание за професионално развитие, позитивно отношение към иновации, отговорност за постигането на добри резултати–това е част от профила на търсения служител.

ОТ ТЕБ ЩЕ ОЧАКВАМЕ:

· да таргетираш проактивно и развиваш устойчиви професионални взаимоотношения с нови и настоящи клиенти;
· да консултираш потенциални клиенти и съгласуваш с продуктовите мениджъри най-добрите решения за конкретен клиент;
· да продаваш, но и да следваш процесите- защото само така може да си максимално успешен;
· да поддържаш висока търговска активност;
· да подготвяш планове и бизнес профили- защото пазарът е динамичен и искаме клиентите ни да останат при нас;
· да взимаш активно участие в различни обучителни процеси свързани с развитието на твоите ангажименти;
· да задаваш правилните въпроси- защото знаеш как да откриваш специфичните нужди на корпоративните клиенти;

УМЕНИЯТА, КОИТО СА ТИ НУЖНИ, СА:

· добри комуникативни и търговски умения;
· отлични презентационни умения и желание за кариерно развитие в сферата на продажбите;
· вътрешна мотивация за постигане на резултати;
· добро владеене на MS Office (Excel, Word, Powerpoint);
· търговски опит в продажби (мин. 2 години);
· търговски опит в релевантна индустрия ще се счита за предимство;
· английски език (ниво B1) ще се счита за предимство;

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ:

· Приятелска и мотивираща работна среда;
· Възможност за работа в динамичен, разрастващ се екип;
· Място, където можете да научите и получите много;
· Мотивиращо стартово работно възнаграждение и допълнително бонусиране в съответствие с представянето;
· Великолепен шанс за професионално израстване и изграждане на кариера в голяма компания с утвърдени корпоративни стандарти.

Ако обявата представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете СV, придружено от актуална снимка.

Данните, които кандидатите предоставят са лични по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и ЗЗЛД. Подлежат на специален режим на защита и съхранение.

Всички кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

"Валерий С&М Груп"АД е един от лидерите на българския пазар в търговията с професионални и хоби инструменти, машини и консумативи. В продължение на три десетилетия Валерий СиМ Груп АД успешно развива свои търговски марки, чийто продукти са сред най-търсените на българския пазар - PREMIUM, PREMIUMHD, DECOREX, DECOREXHD. В качеството си на изключителен представител за България, Валерий СиМ Груп АД има честта да дистрибутира едни от най-активно продаваните марки, наложили се на световния пазар, благодарение на високото качество на своите продукти – AKFIX, RTRMAX, YAPARLAR, BONDIT, CETA-FORM, HERLY, KLAUS.


ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА:

- Активна комуникация с клиентите на компанията;
- Активност при проучване на потенциални нови клиенти;
- Приемане на заявки и проследяване изпълнението им;
- Запознаване на клиентите с актуални новости в асортимента;
- Стриктно и в срок оформяне на фирмената документация;
- Участие в подготовката на продажбени стратегии за по-висока удовлетвореност на клиентите;

ИЗИСКВАНИЯ:

- Много добра компютърна грамотност, работа с офис приложения;
- Бързина и прецизност, спазване на крайни срокове;
- Търговски опит;
- Умение за презентиране на продукти;
- Готовност за работа под напрежение във връзка със спазване на договорености с клиентите;
- Комуникативност, гъвкавост и аналитично мислене;
- Отговорност и лоялност;
- Умение за работа в екип;
- Шофьорска книжка

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

- Работа в енергичен екип;
- Добро възнаграждение (справедливо и мотивиращо, съобразено с постигнатите резултати);
- Отлични условия на труд;
- Въвеждащо обучение;

Ако това предложение е подходящо за Вас и отговаряте на посочените условия, изпратете своята автобиография!

Моля, изпращайте актуално СV със снимка.

Всички предоставени документи са под защита на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС и ЗЗЛД и ще бъдат разгледани в условията на конфиденциалност.

    Какъв по-добър начин да започнеш кариерата си, освен с практически опит чрез стажантската програма на Валерий СиМ Груп АД. 

Целта ни е да получиш цялостен поглед върху нашата работа и да усетиш ценностите и корпоративната ни култура. Това дава възможност да оформиш бъдещето си с нас, още от самото начало.

Ще имаш възможност да работиш в различни отдели, като един от нашите мениджъри ще бъде твой наставник по време на стажа . 

Работейки заедно по съвместен проект, ще имаш възможност да дадеш своя принос и да развиеш уменията си, като в професионален, така и в личен план, ще изградиш ценни контакти в рамките на компанията още от първия ден.

Търсиш ли предизвикателство

Ако е така, значи си попаднал на правилното място. Излез от зоната си на комфорт и ела при нас. Ние ще ти дадем възможност  да придобиеш ценен опит в различни отдели на компанията. 

Това ще ти помогне да се изградиш професионално в сфера от доказани специалисти и да заемеш своята роля в избраната от теб област. Няма по-добър начин да получиш летящ старт. 

Ти търсиш предизвикателствоНие търсим Теб!

Валерий СиМ Груп АД разчита на екип от мотивирани служители, с иновативно мислене и желание за кариерно развитие.

Ако ти си:

  • скоро завършил или в процес на обучение
  • имаш енергия за придобиване на практически знания
  • имаш желание за усъвършенставане в динамична работна среда
  • желаеш да се присъединиш към екипа ни 

Можеш да кандидатстваш за нашата стажантска програма.

Разкажи ни за професионалните области, които те вълнуват, опиши позицията за която кандидатстваш. Направи го ясно. Бъде креативен. Увери се, че си включил цялата необходима информация. Първото впечатление е важно, затова ако си се представил добре, можеш да получиш покана да присъстваш на индивидуален процес на подбор. 

Очакваме твоята кандидатура на e-mail: humanres@valerii.com

E-mail: info@valerii.com

Тел.: 02/942 34 09; 0876 41 90 10