„Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си“ – Васил Левски

Днес честваме 186 години от рождението на Васил Левски! Един много светъл празник, свързващ ни с частица от миналото, касаещ всички нас като българи.

На 18 юли през 1837 година се ражда един от най-смелите мъже, който се е превърнал в национален герой за всички. Той успява да организира и разработи революционна мрежа за освобождаване на България от османско владичество. Използва умело своите качества пътувайки по страната и създавайки частни революционни комитети с цел подготовка на обща революция.

Апостолът на свободата е роден в подбалканското градче Карлово в много бедно семейство. Бързо му се налага да порасне и да заеме ролята на глава на семейството след смъртта на баща си. Той решава да отиде в манастир и става Дякон Игнатий, но бързо осъзнава, че за неговите цели това не е правилния път и напуска манастира.

След това заминава за Белград, а там Раковски подготвя мъже за първата българска легия. Той веднага започва да се откроява сред останалите хора. Прескача най-успешно тренировъчната яма, всички са възхитени от лъвския му скок и започват да го наричат Левски. Васил Иванов Кунчев преминавайки през всяко българско селище успява да привлече най-силните и умни мъже на своя страна. Така успява да си навлече гнева на турците, които непрекъснато го търсят.

Поради неговата изобретателност и остър ум той успява да се изплъзне всеки път като се преоблича и превъплащава в най-различни образи.

"Той е от Карлово. Променя всяка седмица името си. Със среден ръст е, светлокестеняви мустаци, червендалесто лице и когато приказва, единият му зъб се показва малко навън, повдига малко устната си, а очите му са големи и пъстри." - Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд. Документи из турските архиви. С., 1987, с. 79.

Дори Ботев го споменава като физически издръжлив и жизнерадостен – „Навън зима, камък се пука от студ, а той, Левски, пее“. Неизбежното се случва и Левски бива заловен заради предателство през зимата на 1872г. Това се случва в Къкринското ханче до град Ловеч.

След като е осъден в София бива обесен на 19 февруари 1873г. Той завинаги остава в сърцата на всички българи със своята смелост, дързост, остър ум и решителност.

Загинал с една мечта превърнала се в цел на един цял народ, все пак жива и до ден днешен.

Ние от Валерий СиМ ГРУП се стараем да поддържаме ИСТОРИЯТА С БЪДЕЩЕ жива. Учим се от отминали събития, умело навигираме през бурните турбуленции на днешните пазари и се стремим към светлото бъдеще, което засяга всички ни. По този начин съумяваме да се развиваме усвоявайки последните тенденции и най-полезни практики на световно ниво за да предоставим на Вас нашите скъпи клиенти и партньори един качествен краен продукт.