Биоетаноловото гориво е алтернативен източник на енергия, произведен от целулозна биомаса. Тъй като е на растителна основа, горивото не отделя дим и миризма при горене, изгаря чисто и без сажди. Отпадъчните продукти от горенето са само водни пари и въглероден диоксид в съотношение и състав, подобни на тези от дишането на човека. Обикновено един литър биоетанолово гориво изгаря приблизително за 4 часа, като продължителността му на горене зависи и от настройката на пламъка на биокамината. Използването му създава неповторим уют и същевременно намалява вредните емисии, като спомага опазването на околната среда.

Характеристики и предимства:

  • 100% възобновяем източник на енергия;
  • Постоянна температура на горене;
  • Без отделяне на вредни емисии;
  • Без миризма;
  • Без дим;
  • Лесно запалване;
  • Опазва околната среда;
  • Разфасовка: 1 литър и 5 литра.