Историята често е забулена в мистерия и понякога не знаем всички факти и обстоятелства. Понякога липсват ясни години, местоположения и участници.

Ние от Валерий СиМ Груп се стараем винаги да информираме нашите клиенти с настъпилите при нас промени, иновации и прогрес свързани с нашия асортимент и не само. Всеки ден хора от различни прослойки на обществото решават да закупят първата си машина или инструмент от нас. Не всички са толкова добре запознати с предназначението им или какво точно им е необходимо, затова ние сме винаги насреща да помогнем, пишейки заедно ИСТОРИЯ С БЪДЕЩЕ.

А вие запознати ли сте с историята на Хан Кардам? Един от силните мъже на България.

Карда̀м е български владетел властвал в периода 777 – 803 г. Приема се, че според западният хронист Зигеберт, хан Кардам е пряк приемник на Хан Телериг. През април 791 г. византийският император Константин VI (780 – 797) потеглил на поход срещу българите. Акцията целяла да накаже българския народ за проникването им по поречието на река Струма и изтребване на войски ромей. Хан Кардам взел мерки и ги пресрещал на територията им. Това станало при градчето Проват, около Адрианопол. На смрачаване двете войски влезли в сражение и ромеите отстъпили. Вечерта напуснали лагера и избягали в Константинопол. Сражението нямало решителен характер, въпреки че бойното поле останало в ръцете на Хан Кардам.
Константин VI, през юли 792 г. излязъл от столицата и с войските си стигнал край българо-византийската граница, при укрепяването на крепостта Маркели (около Карнобат). Българският хан Кардам с войските си идва на 20 юли и заема съседните височини. Хората му разузнават и се приготвят. „Въодушевен и убеден от лъжепророци, че победата ще бъде на негова страна“, императорът излиза от лагера и дава решително сражение на българите. Още докато те маневрирали той разстройва редиците си като напада безредно. Затова и търпи тежко поражение. Загинали много от военачалниците му, в това число и астрономът Панкратий, „лъжепророкът“ , който уверявал, че разположението на звездите предвещава сигурен успех на императора.

Тактики и победа.

Той пленил целия вражески обоз, наред с цялата прислуга и дори императорския шатър. Константин VI едва се спасил и пристигнал в столицата, като беглец. Последвали преговори, които приключили с подписване на мирен договор. В него императорът се задължил да плаща на българите ежегоден данък.

През 796 г. хан Кардам изпратил послание на Константин VI, в което заявил „Или ми плати данъка, или ще дойда до Златните врата и ще опустоша цяла Тракия.“ На това предизвикателство императорът отговорил с присъщата му самонадеяност, като изпратил конска тор, вместо злато и писмо съдържащо думите: „Изпратих ти данък, какъвто ти подобава. Ти си стар и аз не искам да се мориш чак дотук. Аз ще дойда до Маркели и ти излез насреща, пък каквото Бог отсъди.“ В изявлението на императора реално нямало голямо желание за решаваща битка – той не само не стигнал до Маркели, но и бил принуден да се спре северно от Адрианопол, предвид, че Хан Кардам бил разположил войските си в близките гори. В продължение на цели 17 дни императорът напразно призовавал българския владетел на бой, „но той не се решава да излезе от укрепленията си“. Думите му явно стоят далеч от истината. Чудно е наистина как цели 17 дни мечтаещият за реванш Константин VI не намерил сгоден случай да придобие със силата на оръжието онова, което манифестирал с надменните си слова. Без да влязат в бой, според Теофан Изповедник двете войски се изтеглят „едната на север, другата на юг“. Макар да изглежда странно, че след заплахата си „да опустоши Тракия“, Кардам не пожелава да влезе в бой с Константин VI, не трябва да се изненадваме на предпазливостта на българския владетел. Той управлява във време, когато и най-малката грешка, най-незначителният провал можели да означават загуба на властта или дори на живота му. А Кардам влага твърде много усилия за стабилизирането на държавата, за да допусне страната отново да пропадне в нова междуособна криза, която би последвала неговото насилствено отстраняване от престола. Още повече, както по всичко личи, дори и без да се сражава българският владетел постига целта си – след завръщането си в Константинопол ромейският василевс отново започва да изпраща ежегоден данък на България. Вероятно през тези дни са водени преговори за мир както свидетелстват последвалите събития – всичко приключило с подновяване на мирната спогодба от 792 година.

Управление и политика

Управлението на българския Хан Кардам е забележително преди всичко с ликвидирането на междуособиците, умиротворяването на страната и извеждането на България от политическата ѝ немощ. Пак с неговото име трябва да свържем и новия етап в българо-византийските отношения – през 90-те години на 8 век България минава в настъпление на юг от Стара планина. Тази активна външна политика осигурява не само толкова мечтания мир, но и възхода на България през следващото столетие. Повече сведения за живота на Хан Кардам няма. В крайна сметка той се превръща в първия български владетел от втората половина на VIII в., който удържа властта си в мир до края на живота си през 803 година, когато начело на държавата застава Крум.

Нашите добри партньори

В днешно време село Кардам е в рамките на Добричка област, община Генерал Тошево където имаме още няколко скъпи клиента, които са избрали нас за техен доверен партньор. Фирма Строй Инвест 2008, които се доверяват нашият висок стандарт за качество още от 2015 година насам продължават да надграждат своя асортимент чрез нас. Заедно успяваме да постигнем симбиозата нужна за едно стабилно партньорство дори за в бъдеще. Можете да видите общите ни усилия чрез добавените снимки.

Каталог Валерий СиМ ГРУП

Нашия дългоочакван каталог, който в началото бе просто идея е вече физическо олицетворение на усърдния ни труд. Всички вие ще имате шанса да се запознаете с нашата ИСТОРИЯ С БЪДЕЩЕ! Подготвили сме ви едно уникално преживяване в нашите мострени зали и с охота очакваме заедно заветните дни. Ще получите една подробна и задълбочена презентация от страна на нашите професионалисти, които са винаги насреща за вас.

Повече информация за владетеля и неговите дела:

1. Хан Кардам - укрепване на България
2. 1240 години от възкачването на престола на хан Кардам - ИсторияБГ
3. Кардам – предпазливият, дръзкият и победоносният
4. Хан Кардам - Пълна история
5. Хан Кардам - първите успешни държавници
6. Неизвестният хан Кардам – как подготвя почвата за успехите на хан Крум