Днес ще отпразнуваме 16-годишнината на Търговския Логистичен Център (ТЛЦ) Варна, клон на доказалата се във времето със своя професионализъм и иновативност, фирма - Валерий СиМ Груп.

Това е повод за гордост от постигнатото до този момент с усилията на всички служители!

През тези години създадохме мотивиран екип, който се посвети безрезервно на работата си и допринесе за развитието и успеха на фирмата. Един от ключовите фактори за успеха ни е доброто ръководство, което насърчава и подкрепя служителите ни. Осигуряваме им среда, в която могат да проявят своя потенциал и да развият уменията си.

Нашите ръководители са винаги на разположение за консултации и помощ, и гарантират, че всеки член от екипа разбира и споделя общите цели на компанията. Всеки работен ден в ТЛЦ Варна е изпълнен със сътрудничество, ентусиазъм и професионализъм. Нашите служители се съобразяват с високите стандарти на качество и ефективност, които са характерни за Валерий СиМ Груп. Всеки един от тях е важна част от пъзела, който образува успешното функциониране на нашата организация.

В сърцето на фирмата се крие силна корпоративна култура, която съчетава професионализъм, отговорност и приятелство.

Ние сме екип, който се грижи един за друг и работи заедно за общите цели.

Взаимната подкрепа и сътрудничество са ключови ценности, които ни дават сила да се справяме с предизвикателствата и да постигаме високи равнища на доверие на клиентите и удовлетвореността от постигнатите резултати!

Честит празник!