С климатичните изменения в световен мащаб едни от най-честите проблеми, с които се сблъскват собствениците на имоти, е наводняването на мазета и терени. Това не само представлява риск за здравето на хората, но и може да причини сериозни материални щети.

Едно от най-ефективните решения за този проблем е използването на помпа за дренаж. В тази статия ще разгледаме как да се справим с тези бедствия посредством използването на такъв уред.

Видове помпи за дренаж

Дренажните помпи са важен инструмент в строителството и домакинствата, използван за отстраняване на излишната вода от различни обекти и площи. Те са от съществено значение при предпазването на сгради, подземни съоръжения и земеделски обекти от щети причинени от наводнения.

Съществуват различни видове помпи за дренаж, всяка със свои специфични характеристики и предназначение. Като цяло на пазара има две категории, а именно потопяеми и повърхностни.

1. Потопяеми помпи за дренаж: Проектирани са да бъдат директно потопени във вода като по този начин изсмукват излишната течност. Те са подходящи за изпомпване на резервоари, шахти, наводнени площи, строежи, изкопи, мазета и т.н. Този вид помпи се отличават с високата си мощност, която е необходима за ефективната им работа, могат да се използват за източване на дълбоки изкопи и в същото време са изключително тихи при работа. Електрическата помпа за дренаж PREMIUM е с поплавък, което спомага за нейната непрекъсната работа в автоматичен режим, а при достигане на определено ниво на водата тя се изключва сама.

2. Повърхностни помпи за дренаж: Обикновено те са предназначени за монтиране над резервоар. Поставят се на суха равна повърхност като изпомпването на водата се случва през маркуч спуснат във водата. Предоставят мобилност и простота на работа, можете да ги пренасяте без проблеми и инсталирате почти навсякъде. Имайте предвид, че те са значително по-шумни. Всяка от тях има своите предимства и предназначение, което ги прави подходящи за определени приложения. При избора на помпа за дренаж е важно да се вземат предвид специфичните изисквания на проекта и условията на работа. Използването на правилния вид уред е от съществено значение за ефективното отстраняване на водата и предотвратяване на повреди. Технически характеристики на помпите за отводняване

Най-важните характеристики, на които трябва да обърнете внимание при избора си на електрическа помпа за отводняване са:

- Мощност – най-важния елемент е мощността на помпата, тъй като това ще определи скоростта на работа и силата на изпомпване.

- Максимална дълбочина на потапяне – това е следващия важен елемент който ще се окаже определящ за много хора. Ако се налага да отводните мазето си, едва ли ще ви е необходима помпа с максимална дълбочина на потапяне от няколко метра.

- Максимален дебит - Колко литра вода може да източи за час от дадено помещение, кладенец, изкоп и т.н.

- Максимална височина – Всяка помпа за дренаж има определена височина на която може да изпомпва водата.

Как да изберем помпата, която ви е нужна според вашия казус

1. Определете причината за наводняването: Преди да започнете да използвате помпата за дренаж, е важно да разберете каква е причината довела до този резултат. Това може да бъде неправилно оттичане на дъждовната вода, некачествено строителство или подземни води. Така ще можете да предприемете подходящи мерки за предотвратяване на бъдещи наводнения.

2. Изберете подходяща помпа: Съществуват различни видове помпи за дренаж, включително потопяеми и повърхностни. Потопяемите като тази на PREMIUM са идеални за изпомпване на вода от наводнени мазета, резервоари, шахти, наводнени площи, строежи и изкопи, тъй като могат да се потопят директно във водата. Повърхностните помпи са подходящи за водозахранване или за стабилизиране на налягането във водопроводната ви инсталация, също така има възможност за транспортиране на вода от кладенец.

3. Поставете помпата на правилното място: Ако става въпрос за наводнено мазе, поставете машината в най-ниската точка на пространството, за да може да изпомпва водата ефективно. При наводнени терени, тя трябва да се намира в центъра на засегнатата площ.

4. Осигурете правилно оттичане на водата: Преди да стартирате помпата за дренаж, се уверете, че сте осигурили тръби и канали, които ще отведат изпомпаната вода на безопасно разстояние от вашата сграда.

5. Редовна поддръжка: Тя е от съществено значение за правилното функциониране на помпата за дренаж и системата за оттичане. Проверявайте редовно уреда за евентуални повреди или запушвания. Отстранявайте всякакви пречки, които биха могли да нарушат правилното функциониране на системата. Почиствайте тръбите и каналите от кал и утайки, за да осигурите свободното оттичане на водата.

6. Допълнителни методи за предотвратяване на наводнения: Можете да инсталирате добра система за отводняване около къщата си. Това ще ви помогне да се справите с неочакваните бедствия по-ефективно и да намалите риска от повторен проблем. Справянето с наводнените мазета, шахти, изкопи и терени може да бъде предизвикателство, но с правилните инструменти и методи, вие можете да ги преодолеете. Помпата за дренаж е мощен и ефективен уред, който ще ви помогне да изпомпите излишната вода и да предотвратите материални щети.