В нашата азбука има една определена буква, която вдъхва живот на думите и изреченията, които в крайна сметка оживяват за един по-дълбок смисъл.

Буквата „С“ носи едно по-специално значение в себе си, тя се свързва само с позитивните аспекти на живота, над които трябва да се фокусираме и разгадаем получените обосновки:

СЛЪНЦЕ – което дава живот

Аз СЪМ – същността на човека

СЪРЦЕ тупти с мъжка СИЛА

И набъбва черноземът, СЕМЕто се вкоренява

СВАТБА – която свързва двама човека

СЕМЕЙСТВО – което изпълва живота със смисъл

СЪВЕСТ – която ни води към правдата

СМИСЪЛ – който намираме в живота си

Човек човека СРЕЩА

СОФИЯ = СЕРДИКА

Уважавай СЕБЕ СИ и ще те уважават, и другите

СЪМИШЛЕНИЦИ в екипа

СОЛИДАРНИ – към радостта и неволите

СЪЕДИНЕНИЕТО прави силата

СМЕ – едно цяло

СТАРАНИЕ – което укрепва всяко начинание

СТОКА – която е плод на усилията ни

СТЪЛБА – която ни води до нови висоти

СИНЕВА – безкрайна като мечтите ни

СВЕТЛИНА – която озарява деня ни

СВЕЖЕСТ – с която започва всяка утрин природата

СЕЗОНИ – които се сменят за да вдъхнат нов живот

СУРВА – начало на новата календарна година

руСалии – войни , лечители, танцьори, древни мистици

СЕМИНАР – който обогатява и развива личността

СПИРАЛА – спиралата на живота.