Лично предпазно средство е „всяко приспособление, екипировка, проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа, както и всяко допълнение, принадлежност или специално работно облекло, проектирани за същата цел“.

Личните предпазни средства се използват и при случаите, когато има изрични изисквания в нормативни актове по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за съответно производство или дейност.

Видовете лични предпазни средства предпазват частите на тялото на работещите, изложени на рискове, като ги защитават и не пречат на нормалното извършване на трудовите дейности.

Очаквайте в следващите ни новини да разкрием за Вас детайли за най-продаваните ни продукти в Раздел Лични Предпазни Средства!