Уважаеми Клиенти,


В навечерието на Коледните и Новогодишни празници Валерий СиМ Груп АД желае да направи подарък на Вашето дете или внуче с безплатен атракцион тип клатушка.
По този повод стартираме Онлайн играта „Атракцион за Вашето дете“, с награди за клиенти на едро.


За да участвате в играта с награди, трябва да:

  • Харесате страницата ни във фейсбук: ValeriiSMGroup
  • Направите поръчка на стойност 200 лв. в нашия онлайн магазин или на телефона 029423400
  • Да потвърдете участието си в коментар под този пост, с таг от името на своята фирма.

Условия на играта:

Игра с награди за клиенти на едро – Детски атракцион /тип клатушка/ миксирани модели

1.    Организатор на играта и официални правила


Онлайн играта „Атракцион за Вашето дете“, за кратко по-долу наречена Играта, се организира от Валерий СиМ Груп АД, за кратко по–долу наречен Организатор. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила, наречени за кратко Официални правила на играта.
Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на играта на интернет страницата на фирмата - www.valerii.com
Организаторът на играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на фирмата - www.valerii.com

2. Продължителност на Играта


Играта е обвързана с покупка на продукт. 
Играта стартира на 14 декември 2020 (Понеделник) и ще завърши на 10 януари 2021 (Неделя).
Обявяване на победителите на 18.01.2021 г. на интернет страницата на фирмата - www.valerii.com
Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, като това трябва да бъде публикувано на интернет страницата на фирмата - www.valerii.com


2.    Описание на наградaта


За тази игра е определена следната наградa:
Детски атракциони различни модели. Моделите атракциони са без двигател. Моделите ще се раздават безплатно, като клиента  поема само куриерските разходи по доставката. За безплатна доставка, могат да получат подаръка си на място в нашите Търговско-логистични Центрове в гр.София, гр. Пловдив и гр. Варна. Моделите ще се раздават по избор от клиенти при взимане на подаръка на място, или на случаен принцип за клиенти, когато подаръка се изпраща от Организатора. 


4. Механизъм на Играта


На 14 Декември 2020 г.  стартира играта „Атракцион за Вашето дете“
За да участвате в играта, трябва да:
-    Харесате страницата ни във фейсбук https://www.facebook.com/ValeriiSMGroup
-    Направите поръчка на стойност 200 лв. в нашия онлайн магазин или на телефона 02 942 34 00
-    Потвърдете участието си в коментар под поста, с таг от името на своята фирма
Участието в томболата е без натрупване, при направена поръчка на стойност 400 лв. и повече, участието в томболата е за 1 подарък.

5. Процедура по получаване на наградите


60 от участниците избрани на томболен принцип ще бъдат обявени на онлайн страницата на Валерий СиМ Груп АД и във фейсбук. Всички победители ще бъдат уведомени чрез имейл или лично съобщение във фейсбук. Победителите ще бъдат обявени на 18.01.2021г. на сайта ни и на страницата ни във фейсбук.


6. Право на участие

Играта е валидна за всички юридически лица клиенти на Валерий СиМ Груп АД. Нямат право на участие служителите на Валерий СиМ Груп АД и техните семейства
 
7. Отсъствие на парични алтернативи. Не се допуска размяна на награда срещу пари и други изгоди

8. Прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът има неотменимо право да продължи срока на Играта, след публикуване на съобщение за това на интернет страницата си www.valerii.com и във фейсбук www.facebook.com/ValeriiSMGroup  


9. Публичност

С участието в тази Игра участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, имейл и SMS съобщения по време на Играта и за период от един месец след края й.
Изпратените лични данни ще служат за установяване на контакт с участника. Участникът носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на Играта.
Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, управлявана, или свързана с Facebook. Личната информация, която предоставяте като харесате страницата - www.facebook.com/ValeriiSMGroup  се предоставя на администраторите на страницата, а не на Facebook. Предоставената от Вас информация ще бъде използвана единствено за целите на Играта и няма да бъде предоставяна на трети лица.

10. Официални правила

Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: www.valerii.com   за периода на валидност на Играта. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и да ги спазват.

Настоящите правила влизат в сила от 14.12.2020 г.