Омурта̀г е български владетел, син на Крум. Управлява България от 814 до 831 г. Той сключва 30-годишен мирен договор с Византия. Това му помага да продължи укрепването вътре в държавата. Предприел усилена строителна дейност.

В разгара на лятото много хора решават да предприемат ремонтна и строителна дейност. Ние във Валерий СиМ Груп сме напълно готови да ви помогнем във всяка ваша предприета стъпка. Спомагайки ви да започнете, довършите и напълно приключите вашите начинания с нашите доказани брандове Akfix, DECOREX, PREMIUM, RTRMAX, CETA FORM, HERLY и още. Строителството едно време се е извършвало с най-различни материали, майсторски забъркани по определен начин и нанесени с опростени приспособления създадени от хората. В днешно време сме се погрижили максимално да опростим процеса и в същото време да постигнем смайващи резултати откъм качество. Ние винаги се стараем в процеса на създаване, водещ до история с бъдеще за идните поколения.

Начало на новото управление и 30 годишен мирен договор

В началото на 814 г. византийско пратеничество е прието от франкския владетел Лудвиг Благочестиви. Според западните летописци, целта е съюз между двете държави, насочен срещу България. Не се знае дали се стига до съюз, но се предполага, че франкският император не се ангажира с конкретни действия. Въпреки това, новината за преговорите между двете империи стига до Плиска. Така в 815 г. е сключен 30-годишен мирен договор скрепен с взаимна клетвена церемония в Цариград, при която император Лъв V Арменец извършва прабългарска езическа клетва, а българският владетел изпълнява християнски обичай.
Този договор се оказва изключително полезен за България, тъй като страната се нуждаела от мир. Войската била изморена, столицата Плиска – в развалини, а и Империята вече не била заплаха за българите. Договорът е сключен за период от 30 години и е спазван и от двете страни, като е подновен при идването на новия византийски император Михаил II Балба. 

Отношения с Франкската империя

През 818 г. по неизвестни причини славянското племе тимочани (населяващи земите по средното течение на Дунав, бившите територии на Аварския хаганат) изпращат пратеничество до Лудвиг Благочестиви с молба да преминат в състава на Франкската империя. Не се знае какъв е последвалият отговор на императора, но на следващата година същите племена преминават в състава на Хърватското княжество. Това не се понравило на франките и посочените племена остават под властта на Людовик.
В продължение на три години (824 – 826 г.) кан Омуртаг се опитва да реши спора с мирни средства, изпращайки пратеници при Людовик Благочестиви. След като този подход не помага, ханът изпраща войската си по поречието на р. Драва и покорява славяните в земите на Долна Панония. Франките се опитват да противодействат, но не се стига до сериозни сражения. След този краткосрочен конфликт отношенията между двете държави се подобряват, а Омуртаг поставя на мястото на славянските князе в района свои наместници. 

Административна реформа

Във вътрешната си политика Омуртаг успява да довърши административната реформа, започната от Крум. С това окончателно е сложен край на двойствеността в държавата и на автономията на славянските племена.
Под влияние на Византия Омуртаг извършва и една сакрализация на властта. Това показва, че ролята на хана като самодържец се утвърждава допълнително.

Строителна дейност

Построени са дворци и крепости. Омуртаг оставя знаменития надпис:
„Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го я направил. А името на архонта е Омортаг хан ювиги. Нека Бог да го удостои да преживее сто години.“
Строителство в такива размери може да бъде осъществено единствено от икономически силна държава, каквато България очевидно е по онова време.
Възстановена е Плиска, столицата на България, разрушена в 811 г. от император Никифор. Там е построен нов дворец, езически храм, обновени са градските укрепления. Построява се нов дворец на Дунав.

Отношение към християните

По времето на кан Омуртаг, вследствие на териториалното разширение, в пределите на България попадат и много славяни, изповядващи християнството. Гоненията срещу християните в България през IX в., преди всички ромейски пленници от времето на Крум, били мотивирани не от неприемането на „чуждия“ Бог, а от политически причини. Те са смятани за „проводник“ на византийско влияние в държавата.

Нашите добри партньори

В днешно време град Омуртаг се намира в област Търговище, Североизточна България. Там e локализирана фирма Тотем ООД, която специализира в търговията със строителни материали на едро и дребно. Те са наши високо ценени дългогодишни партньори, с които имаме еднакви виждания още от преди далечната 2008 година. След първоначалното ни голямо зареждане при тях от нашият бранд Akfix клиентите се убедиха в неоспоримо високото му качество. Това пък от своя страна допринесе за техните бъдещи зареждания на голяма част и от другите ни брандове. Благодарим ви за доверието!

Повече за владетеля можете да научите на следните линкове:

1. Кан Омуртаг – строителят-реформатор
2. Хан Омуртаг
3. Кан Омуртаг - строителят
4. Строителят Омуртаг – от бога владетел на земята, гдето се е родил
5. Хан Омуртаг - Пълна история
6. Омуртаг - владетел от Бога даден
7. Медальонът на хан Омуртаг. Каква е историята на златната реликва?